ข้อตกลง

เว็บบราวเซอร์ที่รองรับ :
 • Internet Explorer เวอร์ชัน 8 หรือสูงกว่า
 • Firefox เวอร์ชัน 20 หรือสูงกว่า
 • Chrome เวอร์ชัน 26 หรือ สูงกว่า
 • Safari เวอร์ชัน 5 หรือ สูงกว่า
 • Opera เวอร์ชัน 11 หรือสูงกว่า
 • เปิดใช้งาน javascript
วิธีการจอง :
 • การจองห้องอาหารผ่านอินเตอร์เน็ท กรุณาสำรองที่ห้องอาหารล่วงหน้าหนึ่งวัน
 • ระบบการจองเก็บ เงิน Deposit 100.00 % จากยอดจองทั้งหมด หรือ คิดจากยอดขั้นต่ำในจำนวนเงิน 0.00 บาท โดยสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ ได้ภายใน 30 วัน จากวันจอง
 • เมื่อทำการจองแล้ว กรุณาชำระเงินผ่านบัตรเครดิตภายใน1ชั่วโมง
 • สามารถจองได้สูงสุด 20 ที่ต่อ 1 การจอง
ข้อกำหนดในการใช้บริการห้องอาหาร :
 • ระยะเวลา : มีเวลาในการรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลาจอง ไม่รวมเวลาชมวิว ณ. ดาดฟ้าพื้นหมุนชั้น 84 และหอชมวิวชั้น 77 กรุณามาก่อนเวลาทำจอง (จุดชมวิวดาดฟ้าพื้นหมุนชั้น 84 และหอชมวิวชั้น 77 เฉพาะลูกค้าที่จองห้องอาหารของโรมแรมใบหยกสกาย เท่านั้น)
  ยกเว้น Fruit Court จำกัดเวลา 90 นาที และ The 69 Seafood (69th floor), Stella Palace International Caravan (79th floor), Bangkok Balcony (81st floor out door) ไม่จำกัดเวลา
 • สำหรับเด็ก : เด็กที่มากับผู้ปกครองที่มีส่วนสูง ต่ำกว่า 120 เซ็นติเมตร จ่ายครึ่งราคา (เฉพาะลูกค้าที่จองห้องอาหารของโรมแรมใบหยกสกาย เท่านั้น)
 • สัตว์เลี้ยง : ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าโรงแรม
 • แก้ไข หรือยกเลิกการใช้บริการ : การจองห้องอาหารผ่านเว็บไซต์ไม่สามารถขอยกเลิกการใช้บริการได้ ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายการ สามารถทำได้ภายใน 30 วัน จากวันจอง
 • ค่าบริการเพิ่มเติม : กรุณาชำระเงินโดยตรงกับทางโรงแรม
 • สงวนสิทธิ์การจองห้องอาหาร กรณีที่ห้องอาหารมีที่ว่างให้บริการเท่านั้น
 • ทางโรงแรมขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการ
รายละเอียดทั่วไป :
 • ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการแล้ว)
Supported web browser :
 • Internet Explorer version 8 or higher
 • Firefox version 20 or higher
 • Chrome version 26 or higher
 • Safari version 5 or higher
 • Opera version 11 or higher
 • Enable javascript
Reservation procedures:
 • Please reserve your seat at least 1 day in advance.
 • 100.00 % deposit on total amount is required or 0.00 Baht and the reservation can be amended within 30 days
 • Please pay by your credit card within 1 hour after reserving.
Service conditions:
 • 2 hours starting from your reserved time are allowed at the restaurant (except Fruit Court - 90 minutes) exclusive of your leisure at the Observation Deck on 77th and the Revolving View Point on 84th floors which are honored before or after your dining pleasure. (Free admission to Revolving View Point 84th floor & Observation Deck 77th floor for Baiyoke Sky Hotel’s Restaurants guests only)
 • Child - height under 120 centimeters accompanied by parents, is 50 % of charge. (For Baiyoke Sky Hotel’s Restaurants guests only)
 • Pets are not allowed.
 • Additional services shall directly be required to settle at the restaurant.
 • Seats can only be reserved upon space availability.
 • Once you have made a reservation, please also note to make changes to it within 30 days after confirming your booking. A cancelation will be not accepted.
 • Meal rates are net inclusive of service charge & government tax.