Observation Deck, 77 th floor & Revolving View Point, 84 th floorที่หอชมวิว ชั้น 77 ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพของกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล พร้อมกับสนุกกับสาระความรู้ต่าง ๆ จากนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์เรื่องราวสมัยรัตนโกสินทร์ วิดีทัศน์เรื่องราวประวัติและศิลปวัฒนธรรมของไทย คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียพร้อมข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มองเห็นทัศนียภาพได้อย่างใกล้ตาด้วยกล้องเทเลสโคป ที่มีกำลังขยายสูง เก็บภาพที่สวยงาม จากทัศนียภาพที่ประทับใจ และมุมจำลองถ่ายภาพที่ระลึกในรูปแบบต่างๆ และร้านขายของที่ระลึก สามารถขึ้นหอชมวิวได้ด้วยลิฟท์แก้วที่สูงสุดในประเทศไทย จากชั้น 1 ด้านหน้าโรงแรม ถึงชั้น 77 ด้วยเวลาเพียง 80 วินาที


ดาดฟ้าพื้นหมุน ชั้น 84 เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในกรุงเทพฯ ชมทัศนียภาพได้เต็มตา รับสายลมอันบริสุทธิ์ โดยไม่มีกระจกขวางกั้น พื้นดาดฟ้าจะหมุนไปรอบตัวอาคารช้า ๆ ให้ชมมุมมองต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ได้ 360 องศา พร้อมรับเครื่องดื่มดับกระหายคลายร้อนตามสั่งท่านละ 1 ดื่ม ที่ The Roof Top ชั้น 83เวลาเปิด วันธรรมดา 10.30 – 24.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ 10.00 – 24.00 น.